MENU

Pengurusan Tertinggi
Photo Name Designation Tel Fax Email
Yang Dipertua Haji Mustaffa Kamal bin H. Shamsudin Yang Dipertua 06-9541015
Azmi bin Ahmad Setiausaha 06-9521007
Jabatan Khidmat Pengurusan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Bohari bin Samingon Bohari bin Samingon Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Hajah Hamimah Binti Hambali Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
Zainab binti Abas Pembantu Tadbir (P/O) N22
Md Azhari Bin Senan Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Jabatan Kewangan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Mohammad Nasri bin Ismail (kosong) Pembantu Tadbir (KEW) W22 069541008
Ramli bin Kalil Ramli bin Kalil Penolong Akauntan W32 069541009