MENU
IKLAN JAWATAN KOSONG MAJLIS PERBANDARAN MUAR TAHUN 2020    
Terbuka kepada warganegara Malaysia (keutamaan kepada rakyat Negeri Johor) berumur tidak kurang  
18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.        
           
Bil. Jawatan  Gred Muat Turun Syarat Kelayakan Muat Turun  Borang Jawatan Kosong
Jawatan Pelantikan Baharu Jawatan    Kenaikan Pangkat
1 Pegawai Kesihatan Persekitaran U41/U42 iklan_peg._kes._pers_gred_u4142.pdf borang_jwtn_kosong_mpm.pdf borang_gred_u42.pdf
2 Jurutera   J41 iklan_jurutera_j41_2020.pdf -
3 Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA36 iklan_naik_pangkat-_pen._peg._per_bndr_desa_gred_ja36.pdf (tiada) borang_gred_ja36.pdf
4 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 iklan_pen_peg_kes_persekitaran_u29.pdf borang_jwtn_kosong_mpm.pdf -
5 Penolong Pegawai Tadbir N29 iklan_pelantikan_baharu_-_pen._peg._tadbir_n29.pdf -
6 Pembantu Tadbir (P/O) N19 iklan_pelantikan_baharu_-_pemb_tadbir_po_n19.pdf -
7 Pembantu Awam H11 iklan_pelantikan_baharu_-_pemb_awam_gred_h11.pdf -
8 Pembantu Operasi N11 iklan_pembantu_operasi_n11.pdf -
9 Pemandu Kenderaan H11 iklan_pemandu_kenderaan_gred_h11.pdf -