MENU

Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Rosnani binti Mohd Lamit Pembantu Tadbir (KEW) W22 069546226
Mohammad Nasri bin Ismail Mohammad Nasri bin Ismail Akauntan WA41 069541008
Ramli bin Kalil Ramli bin Kalil Penolong Akauntan Kanan W32 069541009
Abdul Aziz Bin Dahari Penolong Akauntan W27 069541040
Mohd Khairul Hafiz Bin Ismail Mohd Khairul Hafiz Bin Ismail Pegawai Tadbir N41
Jabatan Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fairuz Nawwar binti Shamsusah Fairuz Nawwar binti Shamsusah Pegawai Tadbir N41 069541109
Norshiela binti Jamaludin Penolong Pegawai Penerangan S27 069541126
Zanariah binti Abdullah Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541124
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Aizul Nizam Bin A Aziz Penolong Pegawai Senibina JA29 069541142
Mohd Haron AlRasyid Mohd Taha Penolong Jurutera JA29