MENU

 
Bilangan Transaksi 2017
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
 
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 Sistem Maklumbalas MPMuar
34
20
28
21
11
7
7
6
8  6      
2
 E-Cukai
21
35
26
19
35
22
41
36
 39  30      
3
 E-Borang
22
13
18
13
27
17
3
2
 9  7      
4
 E-Kompaun
28
17
28
21
18
11
19
18
 13  10      
5
 E-Aduan
31
18
19
14
36
22
17
15
 36  27      
6
 E-OSC
9
5
11
8
24
15
20
18
 14  11      
7
 E-Jawab
9
5
4
3
11
7
6
5
 13  10      
 
Jumlah
168
100
134
100
162
100
113
100
 132 100      

 

Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2017
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
 
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 Sistem Maklumbalas MPMuar
7
6
8 6 28 21 11 7 7 6 8 6  
2
 E-Cukai
41
36
39 30 26 19 35 22 41 36 39 30  
3
 E-Borang
3
2
9 7 18 13 27 17 3 2 9 7  
4
 E-Kompaun
19
18
13 10 28 21 18 11 19 18 13 10  
5
 E-Aduan
17
15
36 27 19 14 36 22 17 15 36 27  
6
 E-OSC
20
18
14 11 11 8 24 15 20 18 14 11  
7
 E-Jawab
6
5
13 10 4 3 11 7 6 5 13 10  
 
Jumlah
116
100
132 100 134 100 162 100 113 100 132 100