MENU

Aduan Mengikut Jabatan Majlis Perbandaran Muar Bagi Tahun 2019

 

Bil

Perkara

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Jabatan Khidmat Pengurusan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2

Jabatan Kewangan

4

1

0

1

1

1

1

3

5

3

 

 

20

3

Jabatan Kejuruteraan

73

36

52

38

19

29

42

62

50

66

 

 

467

4

Jabatan Bangunan

5

10

7

3

6

8

6

17

7

8

 

 

77

5

Jabatan Kesihatan

35

35

30

27

23

31

35

40

29

30

 

 

315

6

 Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan

26

24

30

40

20

28

27

39

33

30

 

 

297

7

Jabatan Perancang & Landskap

41

40

38

32

29

33

38

56

43

44

 

 

394

8

Jabatan Korporat & Kemasyarakatan

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1

9

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

0

2

1

0

0

0

0

2

2

4

 

 

11

10

OSC/COB/Undang/Audit

1

1

3

1

0

0

0

1

0

0

 

 

8

11

Swcorp/SWM

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1

12 Lain-lain Jabatan 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0     6

JUMLAH

188

149

161

142

98

131

150

223

170

185

 

 

1597