MENU

Pengurusan Tertinggi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Yang Dipertua Haji Mustaffa Kamal bin H. Shamsudin Yang Dipertua N54 06-9541015
Azmi bin Ahmad Setiausaha N48/N52 06-9521007
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
(kosong) (kosong)
(kosong) Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Bohari bin Samingon Bohari bin Samingon Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Muharani binti Jais Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ramli bin Kalil Ramli bin Kalil Penolong Akauntan Kanan W32 069541009
Abdul Aziz Bin Dahari Penolong Akauntan W27 069541040