MENU

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

CIO MPM

HAJI AHMAD NAZRI BIN REBU

SETIAUSAHA MAJLIS PERBANDARAN MUAR

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

  1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT MPM;
  2. Membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan
    keselamatan ICT;
  3. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT MPM;
  6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  7. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT MPM  mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.