MENU

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) / KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

CIO MPM

HAJI AHMAD NAZRI BIN REBU

SETIAUSAHA MAJLIS PERBANDARAN MUAR

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)/ KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

  1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja pendigitalan dan keselamatan ICT MPM;
  2. Membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan
    keselamatan ICT;
  3. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT/Pendigitalan MPM;
  6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  7. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT/Pendigitalan MPM  mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.