MENU
Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2016
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
 
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 Sistem Maklumbalas MPMuar
34
20
28
21
11
7
7
6
8  6  9  7  
2
 E-Cukai
21
35
26
19
35
22
41
36
 39  30  43  33  
3
 E-Borang
22
13
18
13
27
17
3
2
 9  7  5  4  
4
 E-Kompaun
28
17
28
21
18
11
19
18
 13  10  21  16  
5
 E-Aduan
31
18
19
14
36
22
17
15
 36  27  19  12  
6
 E-OSC
9
5
11
8
24
15
20
18
 14  11  31  23  
7
 E-Jawab
9
5
4
3
11
7
6
5
 13  10  4  3  
 
Jumlah
168
100
134
100
162
100
113
100
 132 100  132  100  

 

Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2016
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
 
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 Sistem Maklumbalas MPMuar
7
6
8 6 9 7 8 6 2 4 7 6  
2
 E-Cukai
41
36
39 30 40 30 39 30 20 27 41 36  
3
 E-Borang
3
2
9 7 5 4 9 7 15 20 3 2  
4
 E-Kompaun
19
18
13 10 21 16 13 10 15 20 19 18  
5
 E-Aduan
17
15
36 27 22 15 36 27 10 14 17 15  
6
 E-OSC
20
18
14 11 29 21 14 11 10 14 20 18  
7
 E-Jawab
6
5
13 10 4 3 13 10 2 3 6 5  
 
Jumlah
116
100
132 100 130 100 132 100 75 100 113 100