MENU

JENIS LESEN DAN PERMIT 

BAHAGIAN PELESENAN ,JABATAN KESIHATAN DAN PELESENAN

MAJLIS PERBANDARAN MUAR.

1.1    Lesen perniagaan berisiko ( tempoh 24 jam)
1.1.1    Lesen industri
1.1.2    Lesen industri-lesen sementara tahunan (LST)
1.1.3    Lesen bersyarat industri
1.1.4    Lesen bersyarat bukan industri
1.1.5    Lesen hiburan (pusathiburan)
1.1.6    Lesen hiburan (spa,urutan)
1.1.7    Lesenr umah penginapan
1.1.8    Lesen hotel (premis bukan kedai pejabat)

1.2    Lesen perniagaan tidak berisiko (tempoh 24 jam)
1.2.1    lesen premis
1.2.2    lesen gerai makan dalam kedai makan
1.2.3    lesen penjaja menetap
1.2.4    lesen penjaja bergerak
1.2.5    lesen iklan
1.2.6    lesen pasar awam/persendirian
1.2.7    lesen pasar malam

1.3    Permit perniagaan tidak berisiko (serta merta)
1.3.1    permit bunting/sepanduk
1.3.2    permit kaki lima
1.3.3    permit upacara keagamaan
1.3.4    permit sementara buah-buahan bermusim
1.3.5    permit sementara karnival/pesta niaga
1.3.6    permit sementara perniagaan