MENU

ydp_hj_mustaffa

 

Name :   Mustaffa Kamal Bin H. Shamsudin
Position :   Yang DiPertua of Muar Municipal Council
Gred :   N54
Date of Birth :   26.04.1966
Education
Qualification :   UNIMAS  - Bachelor of Science Honors
      UPM      - Diploma in Agriculture
Professional Information
First Appointment
Date
:   01.12.1999
Appointment
Confirmation Date
:   01.11.2002
Serviced Departments
(Former)
:    
Tarikh Lantikan
Pertama
:   01.12.1999    
Tarikh Sah
Dalam Jawatan
:   01.11.2002    
Jabatan Pernah
Bertugas
:   Pegawai Tadbir Negeri Gred N3 Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Cawangan Perkhidmatan 01.12.1999
     

Pegawai Tadbir Negeri  Gred N3

Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi 16.01.2000
      Setiausaha Gred N41 Majlis Daerah Kota Tinggi 01.08.2003
      Setiausaha Gred N44 Majlis Daerah Segamat 01.02.2007
      Ketua Penolong Pegawai Daerah  Pejabat Daerah Ledang Gred N48 01.06.2011
      Setiausaha Gred N52 Majlis Perbandaran Kluang 10.07.2014
      Pentadbir Tanah Gred N52 Pejabat Tanah Kluang 21.06.2015
      Yang DiPertua (Gred N54) Majlis Perbandaran Muar  01.01.2018 - kini