MENU

ydp_hj_mustaffa

 

Nama :   Mustaffa Kamal Bin Haji Shamsudin    
Jawatan :   Yang DiPertua Majlis Perbandaran Muar    
Gred :   N54    
Tarikh Lahir :   26.04.1966    
Pendidikan
Kelulusan :     UNIMAS Sarjana Muda Sains (Kepujian)  
        UPM Diploma Pertanian  
Info Jawatan
Tarikh Lantikan
Pertama
:   01.12.1999    
Tarikh Sah
Dalam Jawatan
:   01.11.2002    
Jabatan Pernah
Bertugas
:   Pegawai Tadbir Negeri Gred N3 Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Cawangan Perkhidmatan 01.12.1999
     

Pegawai Tadbir Negeri  Gred N3

Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi 16.01.2000
      Setiausaha Gred N41 Majlis Daerah Kota Tinggi 01.08.2003
      Setiausaha Gred N44 Majlis Daerah Segamat 01.02.2007
      Ketua Penolong Pegawai Daerah  Pejabat Daerah Ledang Gred N48 01.06.2011
      Setiausaha Gred N52 Majlis Perbandaran Kluang 10.07.2014
      Pentadbir Tanah Gred N52 Pejabat Tanah Kluang 21.06.2015
      Yang DiPertua (Gred N54) Majlis Perbandaran Muar  01.01.2018 - kini