MENU

 

 

Kata-kata Aluan

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Muar

ydp_norrizam

Assalamualaikum W.B.T. dan salam sejahtera.

Selamat melayari Portal Rasmi Majlis Perbandaran Muar (MPMuar) yang disediakan khusus untuk memberi peluang kepada orang awam mendapat informasi terkini dan mutakhir mengenai MPM dan berurusan secara interaktif.

Pada tahun 2024 ini, Majlis Perbandaran Muar (MPM) telah menjangkau usia 23 tahun semenjak diisytiharkan sebagai Majlis Perbandaran pada 1 Januari 2001. Alhamdulillah, dengan berkat keredhaan dan petunjukNya, kita semua telah sama-sama dapat mengharungi cabaran demi cabaran untuk meneruskan perkhidmatan dan perjuangan sebagai warga kerja MPM yang tercinta ini dengan lebih cekap.

Saban hari kita berdepan dengan perkara-perkara yang baru yang semakin mencabar. Maka, sudah wajarlah kita semua mempersiapkan diri dengan ilmu yang secukupnya dan memperkukuhkan jati diri yang unggul supaya semua tindakan yang dilakukan adalah mengikut lunas-lunas perundangan serta amalan etika kerja yang baik. Kemajuan-kemajuan di bidang ICT perlu digarap dengan lebih minat dan dedikasi. Saya amat berharap agar budaya ilmu disemarakkan dan menjadi salah satu teras perkhidmatan yang perlu dipertingkatkan. Sekiranya kita masih belum bermula, inilah masanya yang terbaik untuk berbuat demikian kerana tidak ada sesuatu yang terlalu lewat untuk dimulakan dalam menimba pengetahuan.

Rahmat dari peningkatan taraf Majlis Perbandaran, kawasan MPM telah diperluaskan dari 353 km / persegi kepada 1,375.719 km/persegi - pertambahan hampir 300%; dan kita sedar bahawa setinggi itu pulalah harapan dan ekpektasi para pembayar cukai terhadap perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. InsyaAllah, kita akan mempergunakan setiap sumber yang kita ada dan mempergiatkan segala usaha yang kita termampu kearah memberikan yang terbaik kepada warga Perbandaran Muar. Namun demikian, segala usaha ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama dan komitmen, bukan sahaja daripada semua lapisan warga kerja MPM, malah daripada semua warga perbandaran ini.

Saya menyeru kepada semua warga Perbandaran Muar agar menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap keperluan-keperluan dan tanggungjawab dua hala antara anda dan MPM. Pentadbiran ini telah menyediakan forum dan media tertentu untuk orang awam menyuarakan pendapat dan membuat aduan. Oleh itu, gunakanlah peluang yang disediakan ini sebaik mungkin demi manfaat bersama.

Kepada seluruh warga MPM pula, marilah kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kerajaan kerana telah meletakkan kita dalam golongan orang-orang yang diamanahkan rakyat.

Akhir kata, marilah kita berganding bahu berusaha ke arah Ke Arah Bandar Berdaya Tahan dan Berdaya Huni

Sekian, terima kasih.

"CEKAP, AMANAH, DINAMIK, MAKMUR"
"BANDAR MAHARANI BANDAR DIRAJA"

Haji Norrizam Bin Muhamad
Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Muar