MENU

Terdapat 20 undang-undang kecil yang diguna pakai oleh Majlis Perbandaran Muar. Undang-undang tersebut adalah:-

 • Undang-Undang Kecil Pasar (MDMS), 1981

 • Undang-Undang Kecil Penjaja (MDMS), 1981

 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDMS), 1981

 • Advertisement (MDMS), By-Laws 1981

 • Licensing of Trades, Business, Industries and Professions (Mdms) By-Laws 1981

 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (MDMS), 1985

 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, 1986

 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (MDMS), Kerajaan Tempatan 1987

 • Undang-Undang Kecil Taman (MDMS) 1987

 • Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDMS), 1987

 • Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDMS), 1988

 • Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor ( Kelakuan & Tatatertib), 1988

 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (MDMS), 1989

 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDMS), 1990

 • Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing (MDMS), 1991

 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MDMS), 1995

 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (MDMS), 1995

 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDMS), 1995