MENU

VISI

Menjadikan Muar sebagai Bandar Maharani Bandar Diraja yang unik dan mampan

ke arah Bandar Warisan, pembudayaan ilmu, mesra alam (hijau) menjelang tahun 2020.

 

 

MISI

Pemerkasaan tadbir urus perkhidmatan perbandaran Muar secara efisyen, proaktif, inovatif dan berintegriti bagi meningkatkan mutu perbandaran yang sejahtera dan mampan demi keselesaan dan keselamatan warga Muar

 

MOTTO MPM

“CEKAP, AMANAH, DINAMIK, MAKMUR”