MENU

VISI

Muar Bandar Maharani Bandar Diraja

Ke Arah Bandar Berdaya Tahan dan Berdaya Huni

 

MISI

Merealisasikan Tadbir Urus Perkhidmatan Perbandaran Secara Efektif dan Efisien

 

NILAI 

MESRA, UNIK, AMANAH, RESPONSIF