MENU

OBJEKTIF MAJLIS PERBANDARAN MUAR

1.    Memperkukuhkan pembangunan kapasiti dan keupayaan ke arah organisasi berprestasi tinggi.

2.    Memperkasakan pengurusan perbandaran ke arah merealisasikan pembangunan yang mampan.

3.    Meningkatkan kutipan hasil dan membangunkan ekonomi ke arah warga muar berdaya saing.

4.    Mempertingkatkan kualiti hidup komuniti melalui pemerkasaan infrastruktur awam.