MENU

Akta

Secara umumnya, Majlis Perbandaran Muar mempunyai fungsi seperti mana di garispandukan oleh empat akta yang berkaitan dengan penguasa tempatan iaitu :-

 

  • 1