MENU

Pengurusan Tertinggi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Jamil Hasni bin Abdullah Yang Dipertua N54 06-9541015
Haji Ahmad Nazri bin Rebu Setiausaha N48/N52 06-9521007
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N32 069541035
Muharani binti Jais Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
Zainal Abidin Bin Sitam Pembantu Tadbir (P/O) N22
(kosong) Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ildahani Binti Ismail Penolong Akauntan W29 069541353
Mohamad Sazali bin Masis. Akauntan WA44
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Rosnani binti Mohd Lamit Pembantu Tadbir N22 069546226