MENU

Pengurusan Tertinggi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Azmi bin Ahmad Setiausaha N48/N52 06-9521007
Jamil Hasni bin Abdullah Yang Dipertua N54 06-9541015
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
(kosong) Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Muharani binti Jais Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
(kosong) (kosong)
(kosong) Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Zainal Abidin Bin Sitam Pembantu Tadbir (P/O) N22
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Azlinda Binti Hazes Pembantu Tadbir (KEW) W22 069541353