MENU

Pengurusan Tertinggi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Haji Norrizam Bin Muhamad Yang Dipertua N54 06-9541015
Haji Ahmad Nazri bin Rebu Setiausaha N48/N52 06-9521007
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541006 069512522
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N32 069541019
Muharani binti Jais Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Zainal Abidin Bin Sitam Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-9541035
(kosong) Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
(kosong) Penolong Akauntan Kanan W32 (Kosong) 069541009
Abdul Aziz Bin Dahari Penolong Akauntan WA32 069541040
Unit COB
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fadzilah binti Abdul Samad Penolong Akauntan W27 069541232