MENU

SStatistik Penyelesaian Aduan Disember 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUAN SELESAI DALAM MASA

HARI

BILANGAN ADUAN

Serta-Merta

0

1

0

2

1

3

5

4

0

5

1

6

2

7

5

Lebih 7 Hari

3

Lebih 14 Hari

0

ADUAN DALAM TINDAKAN

15