MENU

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan portal Majlis Perbandaran Muar serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan dia antara anda sebagai pelanggan, dan kami, Kerajaan Negeri Johor bagi akses dan/atau penggunaan laman web ini.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi laman web ini. Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.

Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Muar tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

(1) Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;

(2) Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;

(3) Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;

(4) Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini;

(5) Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

 

Pautan

Majlis Perbandaran Muar boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Majlis Perbandaran Muar tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Muar tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

  • 1