MENU

PEKELILING PERKHIDMATAN

1. Pekeliling Perkhidmatan Bi1.11 Tahun 2017 - Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita               Mengandung

     http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp112017.pdf     

2. Pekeliling Perkhidmatan Bil.05 Tahun 2017 - Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

    http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp052017.pdf

3. Pekeliling Perkhidmatan Bil.03 Tahun 2017 - Kemudahan Cuti Umrah

    http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp032017.pdf

4. Pekeliling Perkhidmatan Bil.01 Tahun 2017 Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu

    http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp012017.pdf

5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2017 - Penambahbaikan Peraturan Pelaksanaan Kemudahan Perubatan dan Penjelasan       Berhubung Rawatan Di Institut Jantubg Negara Sdn. Bhd

     http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2017/spp012017.pdf

6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2017 - Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat     Pada Tahun Persaraan

    http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2017/spp022017.pdf

7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 tahun 2017- Kenaikan Pangkat Secara Time-Based berasaskan Kecemerlangan BAgi Pegawai Kumpulan Pelaksana

    http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp102017.pdf

PEKELILING AM SUKJ

1 . http://www.johor.gov.my/file/2018/03/Pekeliling-Am-Johor-Bilangan-2-2018.pdf

     2018 Bil. 2 - Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor