MENU

 

* Pelan Strategik Majlis Perbandaran Muar 2016-2020 [Klik untuk muat turun]

           buku_pelan_strategik_mpm_2018_2020.pdf

 

* Pencapaian Pelaksanaan Pelan Strategik 2016 - 2018 [Klik dibawah untuk muat turun]

         Teras 1 teras1_pencapaian_pelaksanaan_pelan_strategik_2016-2018_25052019.pdf

         Teras 2 teras2_pencapaian_pelaksanaan_pelan_strategik_2016-2018_25052019.pdf

         Teras 3 teras3_pencapaian_pelaksanaan_pelan_strategik_2016-2018_25052019.pdf

         Teras 4 teras4_pencapaian_pelaksanaan_pelan_strategik_2016-2018_25052019.pdf