MENU

pelan setara #UbahSuaiRumah #PelanSetaraMPM #RumahTeres #UnitTengah 

UBAHSUAI RUMAH LEBIH MUDAH DENGAN PELAN SETARA MPM 

(Rumah Teres, Unit Tengah, Bahagian Bawah Sahaja)

Dokumen yang diperlukan :

1. Salinan resit cukai harta terkini yang telah dijelaskan

2. Salinan Hakmilik / Geran Tanah / S&P

3. Salinan Kad Pengenalan Pemilik

4. Salinan SKM / Borang F

5. Salinan Perjanjian Sewa Beli (Untuk Penyewa)

6. Gambar semasa di tapak bahagian hadapan dan belakang rumah

Sebarang pertanyaan :

06-9541160 | Jabatan Bangunan MPM